Godstransport med lastebil

Til toppen

11677: Eksport med lastebil, etter vareslag, bestemmelsesland og lastebilens nasjonalitet (tonn) 2007K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007K1 , 2007K2 , 2007K3 ,

Valgt 1 av totalt 58

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Jordbruks- jakt- eller skogbruksprodukter, fisk og andre fiskeprodukter , 02 Kull og lignitt, råolje og naturgass , 03 Malm og andre produkter fra bryting og utvinning, torv, uran og thorium ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle bestemmelsesland , EU-/EFTA-land , Norge ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle nasjonaliteter , Albania , Andorra ,

Valgt 0 av totalt 75

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter kun grensepassering på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert. For Europa er land oppgitt, for land ellers er kun verdensdel oppgitt. Varestandarden er NST2007.