Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11624: Personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter kjønn og alder. Antall og per 1 000 innbyggere 2004 - 2023

Susanne Fjelldalen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 643
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 99724927
31.05.2024 08:00
Personoffer for eiendomstyveri:
personoffer
Personoffer for eiendomstyveri per 1000 innbyggere:
per 1000
Personoffer for vold og mishandling:
personoffer
Personoffer for vold og mishandling per 1000 innbyggere:
per 1000
Personoffer for eiendomstyveri:
31.12.
Personoffer for eiendomstyveri per 1000 innbyggere:
31.12.
Personoffer for vold og mishandling:
31.12.
Personoffer for vold og mishandling per 1000 innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Alle aldre , 0 år ,

Valgt 0 av totalt 84

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000