Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Til toppen

11586: Innenriks sjøfart. Kostnadsindekser uten drivstoffkomponent (4. kvartal 2016=100) 2016K4 - 2020K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016K4 , 2017K1 , 2017K2 ,

Valgt 1 av totalt 17

total/delindeks innenriks sjøfart

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalindeks for innenriks sjøfart , Delindeks, fartøy - Ferger , Delindeks, fartøy - Små hurtigbåter ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for tredje kvartal 2020 ble rettet 24.03.2021. Se Om statistikken for nærmere informasjon.

statistikkvariabel

Endring siste kvartal (prosent)

Endring mot forrige kvartal

Endring siste år (prosent)

Endring mot samme kvartal forrige år

Brukerveiledning for statistikkbanken