Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Til toppen
11586: Innenriks sjøfart. Kostnadsindekser uten drivstoffkomponent (4. kvartal 2016=100) 2016K4 - 2020K2
Sist endret
21.09.2020
Kontakt
Henrik Eli Almaas, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 68
ike@ssb.no

Måleenhet
Kostnadsindeks:
indeks
Endring siste kvartal (prosent):
prosent
Endring siste år (prosent):
prosent
Referansetid
Kostnadsindeks:
31.12.
Endring siste kvartal (prosent):
31.12.
Endring siste år (prosent):
31.12.
Basisperiode
Kostnadsindeks:
4. kvartal 2016
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
total/delindeks innenriks sjøfart
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

total/delindeks innenriks sjøfart

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019 ble korrigert 20. september 2019. Korrigeringen skyldes feil i beregningene som oppstod i forbindelse med omlegging av internt produksjonssystem i SSB. Delindeksene for kostnadstypene «Mannskap», «Reparasjon og vedlikehold» og «Kapital - rente» ble korrigert for 4. kvartal 2018. Delindeksen for kostnadstypen «Reparasjon og vedlikehold» ble korrigert for 1. kvartal 2019. Indeksene for alle fem fartøytypene ble påvirket av dette. Totalindeksen ble justert fra 105,1 til 104,7 for 4. kvartal 2018, og fra 104,9 til 104,8 for 1. kvartal 2019.
total/delindeks innenriks sjøfart
Delindeks, kostnad - Mannskap
Indekstallet for 2018K3 er rettet 22. mars 2019.
Delindeks, kostnad - Reparasjon og vedlikehold
Indekstallet for 2018K3 er rettet 22. mars 2019.
statistikkvariabel
Endring siste kvartal (prosent)
Endring mot forrige kvartal
Endring siste år (prosent)
Endring mot samme kvartal forrige år

Brukerveiledning for statistikkbanken