Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

11585: Innenriks sjøfart. Kostnadsindekser (4. kvartal 2016=100) 2009K2 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

total/delindeks innenriks sjøfart

Totalt 13 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 43 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.03.2020
Kontakt
Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Kostnadsindeks:
indeks
Endring siste kvartal (prosent):
prosent
Endring siste år (prosent):
prosent
Referansetid
Kostnadsindeks:
31.12.
Endring siste kvartal (prosent):
31.12.
Endring siste år (prosent):
31.12.
Basisperiode
Kostnadsindeks:
4. kvartal 2016
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vekter for alle fartøygrupper samt metode i mannskapskostnader, drivstoffkostnader, rentekostnader og øvrige kostnader er justert fra og med 1. kvartal 2017. For mer informasjon, se «om statistikken'.
Tallene for 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019 ble korrigert 20. september 2019. Korrigeringen skyldes feil i beregningene som oppstod i forbindelse med omlegging av internt produksjonssystem i SSB. Delindeksene for kostnadstypene «Mannskap», «Reparasjon og vedlikehold» og «Kapital - rente» ble korrigert for 4. kvartal 2018. Delindeksene for kostnadstypene «Drivstoff», «Reparasjon og vedlikehold» og «Kapital - rente» ble korrigert for 1. kvartal 2019. Indeksene for alle fem fartøytypene ble påvirket av dette. Totalindeksen ble justert fra 114,1 til 114,2 for 4. kvartal 2018, og fra 114,3 til 112,9 for 1. kvartal 2019.
statistikkvariabel
Endring siste kvartal (prosent)
Endring mot forrige kvartal
Endring siste år (prosent)
Endring mot samme kvartal forrige år

Brukerveiledning for statistikkbanken