Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11585: Innenriks sjøfart. Kostnadsindekser med marine gassoljer som drivstoffkomponent (4. kvartal 2021=100) 2009K2 - 2023K2

Henrik Eli Almaas, Statistisk sentralbyrå
+47 97 78 89 27
22.09.2023 08:00
Kostnadsindeks:
indeks
Endring siste kvartal (prosent):
prosent
Endring siste år (prosent):
prosent
Kostnadsindeks:
31.12.
Endring siste kvartal (prosent):
31.12.
Endring siste år (prosent):
31.12.
Kostnadsindeks:
4. kvartal 2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K2 , 2009K3 , 2009K4 ,

Valgt 1 av totalt 57

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalindeks for innenriks sjøfart , Delindeks, fartøy - Ferger , Delindeks, fartøy - Små hurtigbåter ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vekter for alle fartøygrupper samt metode i mannskapskostnader, drivstoffkostnader, rentekostnader og øvrige kostnader er justert fra og med 1. kvartal 2017. For mer informasjon, se «om statistikken'. Tallene for tredje kvartal 2020 ble rettet 24.03.2021. Se Om statistikken for nærmere informasjon. Tall for 2. kvartal 2022 ble rettet 20.Oktober. Rettingen gjelder delindeks for mannskapskostnader i tabell 11585. Tall for endring siste år ble rettet 19. desember 2022 klokken 11.30. Tall for drivstoff og fartøy ble rettet 21.12.2022.

statistikkvariabel

Endring siste kvartal (prosent)

Endring mot forrige kvartal

Endring siste år (prosent)

Endring mot samme kvartal forrige år