Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Til toppen

11585: Innenriks sjøfart. Kostnadsindekser (4. kvartal 2016=100) 2009K2 - 2020K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K2 , 2009K3 , 2009K4 ,

Valgt 1 av totalt 47

total/delindeks innenriks sjøfart

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalindeks for innenriks sjøfart , Delindeks, fartøy - Ferger , Delindeks, fartøy - Små hurtigbåter ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vekter for alle fartøygrupper samt metode i mannskapskostnader, drivstoffkostnader, rentekostnader og øvrige kostnader er justert fra og med 1. kvartal 2017. For mer informasjon, se «om statistikken'. Tallene for tredje kvartal 2020 ble rettet 24.03.2021. Se Om statistikken for nærmere informasjon.

statistikkvariabel

Endring siste kvartal (prosent)

Endring mot forrige kvartal

Endring siste år (prosent)

Endring mot samme kvartal forrige år

Brukerveiledning for statistikkbanken