Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Til toppen

11585: Innenriks sjøfart. Kostnadsindekser (4. kvartal 2016=100) 2009K2 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
total/delindeks innenriks sjøfart

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K2 , 2009K3 , 2009K4 ,

Valgt 1 av totalt 46

total/delindeks innenriks sjøfart

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalindeks for innenriks sjøfart , Delindeks, fartøy - Ferger , Delindeks, fartøy - Små hurtigbåter ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Vekter for alle fartøygrupper samt metode i mannskapskostnader, drivstoffkostnader, rentekostnader og øvrige kostnader er justert fra og med 1. kvartal 2017. For mer informasjon, se «om statistikken'.
Tallene for 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019 ble korrigert 20. september 2019. Korrigeringen skyldes feil i beregningene som oppstod i forbindelse med omlegging av internt produksjonssystem i SSB. Delindeksene for kostnadstypene «Mannskap», «Reparasjon og vedlikehold» og «Kapital - rente» ble korrigert for 4. kvartal 2018. Delindeksene for kostnadstypene «Drivstoff», «Reparasjon og vedlikehold» og «Kapital - rente» ble korrigert for 1. kvartal 2019. Indeksene for alle fem fartøytypene ble påvirket av dette. Totalindeksen ble justert fra 114,1 til 114,2 for 4. kvartal 2018, og fra 114,3 til 112,9 for 1. kvartal 2019.
statistikkvariabel
Endring siste kvartal (prosent)
Endring mot forrige kvartal
Endring siste år (prosent)
Endring mot samme kvartal forrige år

Brukerveiledning for statistikkbanken