Norsk mediebarometer

Til toppen

11555: Bruk av digitale spill, etter kjønn, alder og utdanning (avslutta serie) 2016 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

befolkningsgruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer med i utvalget i alt , Menn med i utvalget , Kvinner med i utvalget ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken