Norsk mediebarometer

11555: Bruk av digitale spill, etter kjønn, alder og utdanning (avslutta serie) 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

befolkningsgruppe

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.04.2020
Kontakt
Emma Schiro, Statistisk sentralbyrå
+47 40811361
esc@ssb.no

Måleenhet
Andel som spiller digitale spill en gjennomsnittsdag (prosent):
prosent
Tid brukt på digitale spill en gjennomsnittsdag (minutter):
minutter
Referansetid
Andel som spiller digitale spill en gjennomsnittsdag (prosent):
31.12.
Tid brukt på digitale spill en gjennomsnittsdag (minutter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken