Bruk av IKT i husholdningene

11438: Erfaring/ferdigheter med PC- og Internett-bruk, etter kjønn og alder (prosent) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Overført filer mellom en datamaskin og annet utstyr:
prosent
Installert programvare eller applikasjoner:
prosent
Endret på oppsett til programvare, inkl. operativsystem:
prosent
Kopiert eller flyttet filer eller mapper:
prosent
Brukt tektsbehandlingsprogram:
prosent
Laget elektronisk presentasjon:
prosent
Brukt regnearkprogram:
prosent
Brukt avansert regnearkfunksjoner:
prosent
Brukt programvare for å redigere lyd/bilder/video:
prosent
Skrevet datakode i programmeringsspråk:
prosent
Referansetid
Overført filer mellom en datamaskin og annet utstyr:
31.12.
Installert programvare eller applikasjoner:
31.12.
Endret på oppsett til programvare, inkl. operativsystem:
31.12.
Kopiert eller flyttet filer eller mapper:
31.12.
Brukt tektsbehandlingsprogram:
31.12.
Laget elektronisk presentasjon:
31.12.
Brukt regnearkprogram:
31.12.
Brukt avansert regnearkfunksjoner:
31.12.
Brukt programvare for å redigere lyd/bilder/video:
31.12.
Skrevet datakode i programmeringsspråk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjelder for de siste tre måneder, på intervjutidspunktet.

Brukerveiledning for statistikkbanken