Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11438: Erfaring/ferdigheter med PC- og Internett-bruk, etter kjønn og alder (prosent) 2015 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
23.09.2023 08:00
Overført filer mellom en datamaskin og annet utstyr:
prosent
Installert programvare eller applikasjoner:
prosent
Endret på oppsett til programvare, inkl. operativsystem:
prosent
Kopiert eller flyttet filer eller mapper:
prosent
Brukt tektsbehandlingsprogram:
prosent
Laget elektronisk presentasjon:
prosent
Brukt regnearkprogram:
prosent
Brukt avansert regnearkfunksjoner:
prosent
Brukt programvare for å redigere lyd/bilder/video:
prosent
Skrevet datakode i programmeringsspråk:
prosent
Overført filer mellom en datamaskin og annet utstyr:
31.12.
Installert programvare eller applikasjoner:
31.12.
Endret på oppsett til programvare, inkl. operativsystem:
31.12.
Kopiert eller flyttet filer eller mapper:
31.12.
Brukt tektsbehandlingsprogram:
31.12.
Laget elektronisk presentasjon:
31.12.
Brukt regnearkprogram:
31.12.
Brukt avansert regnearkfunksjoner:
31.12.
Brukt programvare for å redigere lyd/bilder/video:
31.12.
Skrevet datakode i programmeringsspråk:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Overført filer mellom en datamaskin og annet utstyr , Installert programvare eller applikasjoner , Endret på oppsett til programvare, inkl. operativsystem ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder for de siste tre måneder, på intervjutidspunktet.