Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen

11438: Erfaring/ferdigheter med PC- og Internett-bruk, etter kjønn og alder (prosent) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Overført filer mellom en datamaskin og annet utstyr , Installert programvare eller applikasjoner , Endret på oppsett til programvare, inkl. operativsystem ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjelder for de siste tre måneder, på intervjutidspunktet.

Brukerveiledning for statistikkbanken