Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen

11438: Erfaring/ferdigheter med PC- og Internett-bruk, etter kjønn og alder (prosent) 2015 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Overført filer mellom en datamaskin og annet utstyr , Installert programvare eller applikasjoner , Endret på oppsett til programvare, inkl. operativsystem ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder for de siste tre måneder, på intervjutidspunktet.

Brukerveiledning for statistikkbanken