Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
11437: Bruk av sosiale medier, etter kjønn og alder (prosent) 2011 - 2019
Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Har brukt sosiale medier de siste tre måneder:
prosent
Bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig:
prosent
Bruker sosiale medier ukentlig:
prosent
Bruker sosiale media, men sjeldnere enn ukentlig:
prosent
Referansetid
Har brukt sosiale medier de siste tre måneder:
31.12.
Bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig:
31.12.
Bruker sosiale medier ukentlig:
31.12.
Bruker sosiale media, men sjeldnere enn ukentlig:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken