Bruk av IKT i husholdningene

11437: Bruk av sosiale medier, etter kjønn og alder (prosent) 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Har brukt sosiale medier de siste tre måneder:
prosent
Bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig:
prosent
Bruker sosiale medier ukentlig:
prosent
Bruker sosiale media, men sjeldnere enn ukentlig:
prosent
Referansetid
Har brukt sosiale medier de siste tre måneder:
31.12.
Bruker sosiale medier daglig eller nesten daglig:
31.12.
Bruker sosiale medier ukentlig:
31.12.
Bruker sosiale media, men sjeldnere enn ukentlig:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken