Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11435: Læringsaktiviteter på nett, etter kjønn og alder (prosent) 2011 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Har brukt internett til å tillegne seg bestemt kunnskap:
prosent
Har tatt et nettkurs:
prosent
Brukt online læringsmateriale - ikke en del av et kurs:
prosent
Andre læringsaktiviteter på nett:
prosent
Har kommunisert med lærere/medelever over internett:
prosent
Kommunisert med lærere/studenter over nett ved bruk av lyd- eller videosamtaleverktøy:
prosent
Har brukt internett til å tillegne seg bestemt kunnskap:
31.12.
Har tatt et nettkurs:
31.12.
Brukt online læringsmateriale - ikke en del av et kurs:
31.12.
Andre læringsaktiviteter på nett:
31.12.
Har kommunisert med lærere/medelever over internett:
31.12.
Kommunisert med lærere/studenter over nett ved bruk av lyd- eller videosamtaleverktøy:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2013 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder for de siste tre måneder, på intervjutidspunktet.