Bruk av IKT i husholdningene

11434: Hyppighet på netthandel de siste 3 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
En til to netthandler:
prosent
Tre til fem netthandler:
prosent
Seks til ti netthandler:
prosent
Mer enn ti netthandler:
prosent
Ikke netthandlet:
prosent
Referansetid
En til to netthandler:
31.12.
Tre til fem netthandler:
31.12.
Seks til ti netthandler:
31.12.
Mer enn ti netthandler:
31.12.
Ikke netthandlet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken