Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
11434: Hyppighet på netthandel de siste 3 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2015 - 2020
Sist endret
16.09.2020
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
En til to netthandler:
prosent
Tre til fem netthandler:
prosent
Seks til ti netthandler:
prosent
Mer enn ti netthandler:
prosent
Ikke netthandlet:
prosent
Referansetid
En til to netthandler:
31.12.
Tre til fem netthandler:
31.12.
Seks til ti netthandler:
31.12.
Mer enn ti netthandler:
31.12.
Ikke netthandlet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken