Innenlandsk transport

Til toppen

11403: Innenlandsk godstransport, etter transportmåte 2010 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 10

godstransport

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Godstransport i alt , Fastlandstransport i alt , Jernbanetransport ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken omfatter kun gods som er både på- og avlesset i Norge. Kabotasje er transport av gods innenlands med utenlandsregistrerte transportmidler. Godsvekten inkluderer ikke egenvekt av lastbærere (kun vekten av det transporterte godset med emballasje).

godstransport

Jernbanetransport

Tonnkilometertallene for jernbanetransport i 2018 ble justert 16. september 2020 som følge av endringer i den underliggende statistikken.

Leietransport og egentransport

Tonnkilometertallene for leietransport og egentransport med skip for årene 2010-2017 ble endret 24. september 2019 i henhold til endringer i beregningsmodellen for tilbakelagte avstander i innenriks sjøfart.

Brukerveiledning for statistikkbanken