Befolkning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11327: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgarskap 2007K1 - 2024K1

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
22.05.2024 08:00
Innvandring:
personar
Utvandring:
personar
Nettoinnvandring:
personar
Innvandring:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Nettoinnvandring:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007K1 , 2007K2 , 2007K3 ,

Valgt 1 av totalt 69

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 276

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for kvartalene i 2013 og tidligere avviker noe fra tidligere publiserte kvartalstall. Dette henger sammen med at tallene er hentet fra den årlige flyttestatistikken, hvor kvartalene er regnet ut fra hendelsesmåned fra denne statistikken

statsborgerskap

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.

Serbia og Montenegro

Endret navn fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro 14. februar 2003.