Til toppen
11327: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgarskap 2007K1 - 2020K2
Sist endret
19.08.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Måleenhet
Innvandring:
personar
Utvandring:
personar
Nettoinnvandring:
personar
Referansetid
Innvandring:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Nettoinnvandring:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
statsborgerskap
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 54 Valgte 1


Totalt 276 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall ble rettet 09.08.2019.
Tallene for kvartalene i 2013 og tidligere avviker noe fra tidligere publiserte kvartalstall. Dette henger sammen med at tallene er hentet fra den årlige flyttestatistikken, hvor kvartalene er regnet ut fra hendelsesmåned fra denne statistikken
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken