Befolkning

Til toppen

11327: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgarskap 2007K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007K1 , 2007K2 , 2007K3 ,

Valgt 1 av totalt 58

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 276

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for kvartalene i 2013 og tidligere avviker noe fra tidligere publiserte kvartalstall. Dette henger sammen med at tallene er hentet fra den årlige flyttestatistikken, hvor kvartalene er regnet ut fra hendelsesmåned fra denne statistikken

statsborgerskap

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro