Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
11307: Private føretak. Bruk av betalt reklame på internett, etter sysselsetting og næring (SN 2007) (prosent) 2016 - 2018
Sist endret
01.10.2018
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Betaler for reklame på internett:
prosent
Betaler for reklame basert på innhaldet på nettsidene eller søkjeorda som brukarane nyttar:
prosent
Betaler for reklame basert på overvaking av dei tidligare aktivitetane eller profilen til brukarane:
prosent
Betaler for reklame basert på den geografiske plasseringa til brukarane:
prosent
Betaler for andre metoder for målretta reklame via internett:
prosent
Referansetid
Betaler for reklame på internett:
Januar
Betaler for reklame basert på innhaldet på nettsidene eller søkjeorda som brukarane nyttar:
Januar
Betaler for reklame basert på overvaking av dei tidligare aktivitetane eller profilen til brukarane:
Januar
Betaler for reklame basert på den geografiske plasseringa til brukarane:
Januar
Betaler for andre metoder for målretta reklame via internett:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sysselsette
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

sysselsette

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sjå kva næringar som inngår i statistikken i 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken