Bruk av IKT i næringslivet

11307: Private føretak. Bruk av betalt reklame på internett, etter sysselsetting og næring (SN 2007) (prosent) 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.10.2018
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Betaler for reklame på internett:
prosent
Betaler for reklame basert på innhaldet på nettsidene eller søkjeorda som brukarane nyttar:
prosent
Betaler for reklame basert på overvaking av dei tidligare aktivitetane eller profilen til brukarane:
prosent
Betaler for reklame basert på den geografiske plasseringa til brukarane:
prosent
Betaler for andre metoder for målretta reklame via internett:
prosent
Referansetid
Betaler for reklame på internett:
Januar
Betaler for reklame basert på innhaldet på nettsidene eller søkjeorda som brukarane nyttar:
Januar
Betaler for reklame basert på overvaking av dei tidligare aktivitetane eller profilen til brukarane:
Januar
Betaler for reklame basert på den geografiske plasseringa til brukarane:
Januar
Betaler for andre metoder for målretta reklame via internett:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sjå kva næringar som inngår i statistikken i 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken