Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen
11306: Personer med uoppgitt utdanningsbakgrunn, etter kjønn 2004 - 2019
Sist endret
12.08.2020
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Personer 16 år og over i alt (personer):
personer
Innvandrere 16 år og over i alt (personer):
personer
Innvandrere 16 år og over med uoppgitt utdanning (personer):
personer
Innvandrere 16 år og over med uoppgitt utdanning av innvandrere i alt (prosent):
prosent
Personer 16 år og over med uoppgitt utdanning av personer i alt (prosent):
prosent
Referansetid
Personer 16 år og over i alt (personer):
01.10
Innvandrere 16 år og over i alt (personer):
01.10
Innvandrere 16 år og over med uoppgitt utdanning (personer):
01.10
Innvandrere 16 år og over med uoppgitt utdanning av innvandrere i alt (prosent):
01.10
Personer 16 år og over med uoppgitt utdanning av personer i alt (prosent):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken