Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11306: Personer med uoppgitt utdanningsbakgrunn, etter kjønn 2004 - 2023

Anne Marie Rustad Holseter, Statistisk sentralbyrå
+47 934 59 835
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
Andrine Stengrundet, Statistisk sentralbyrå
+47 95 48 60 28
Sophia Mai Howard Andresen, Statistisk sentralbyrå
+47 480 70 648
11.06.2024 08:00
Personer 16 år og over i alt (personer):
personer
Innvandrere 16 år og over i alt (personer):
personer
Innvandrere 16 år og over med uoppgitt utdanning (personer):
personer
Innvandrere 16 år og over med uoppgitt utdanning av innvandrere i alt (prosent):
prosent
Personer 16 år og over med uoppgitt utdanning av personer i alt (prosent):
prosent
Personer 16 år og over i alt (personer):
01.10
Innvandrere 16 år og over i alt (personer):
01.10
Innvandrere 16 år og over med uoppgitt utdanning (personer):
01.10
Innvandrere 16 år og over med uoppgitt utdanning av innvandrere i alt (prosent):
01.10
Personer 16 år og over med uoppgitt utdanning av personer i alt (prosent):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000