Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen
11300: Gjennomføring for nye doktorgradsstudenter, etter alder og kjønn (avslutta serie) 2009-2014 - 2013-2018
Sist endret
26.06.2019
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristin Mathilde Drahus, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1323
kmd@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10-30.09
Studenter (prosent):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
kjønn
alder ved start
fullføringsstatus
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder ved start

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
fullføringsstatus

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken