Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen
11294: Utdanningsnivå, etter kjønn. Doktorgrad som eget nivå (avslutta serie) 2009 - 2013
Sist endret
03.03.2017
Kontakt
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Anne Marie Rustad Holseter, Statistisk sentralbyrå
+47 934 59 835
amr@ssb.no

Oda Opdal Zachrisen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5046
zac@ssb.no

Måleenhet
Personer 16 år og over:
personer
Personer 16 år og over (prosent):
prosent
Referansetid
Personer 16 år og over:
01.10.
Personer 16 år og over (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
utdanningsnivå
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

utdanningsnivå

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon, se Om statistikken.
utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Vidergående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå, kort
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets og høgskolenivå, lang
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år. Personer registrert på doktorgradsprogram er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken