Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen

11293: Utdanningsnivå, etter kjønn. Doktorgrad som eget nivå 2014 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon, se Om statistikken.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Vidergående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er høyere utdanning

Universitets- og høgskolenivå, kort

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

Universitets og høgskolenivå, lang

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år. Personer registrert på doktorgradsprogram er ikke inkludert.