Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
11208: Bruk av helsetjenester, etter alder og landsdel (prosent) 2015 - 2019
Sist endret
26.06.2020
Kontakt
Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Helsetjenester:
prosent eller antall
Referansetid
Helsetjenester:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type helsetjeneste
Må velges *
alder
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

type helsetjeneste
Må velges *

Totalt 36 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken