Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
11206: Bruk av helsetjenester, etter alder og bostedsstrøk (prosent) 2002 - 2019
Sist endret
26.06.2020
Kontakt
Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Helsetjenester:
prosent eller antall
Referansetid
Helsetjenester:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type helsetjeneste
Må velges *
alder
bostedsstrøk
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

type helsetjeneste
Må velges *

Totalt 36 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken