Helseforhold, levekårsundersøkelsen

11194: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og bostedsstrøk 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type sykelighet Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.06.2016
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 44 92
jrm@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 42 42
aje@ssb.no

Måleenhet
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
prosent eller antall
Referansetid
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken