Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

11191: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Svært god eller god helse , Dårlig eller svært dårlig helse , Store begrensninger i å utføre alminnelige hverdagsaktiviteter ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.