Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

11190: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og alder (prosent) 1998 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Svært god eller god helse , Dårlig eller svært dårlig helse , Store begrensninger i å utføre alminnelige hverdagsaktiviteter ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000