Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11129: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter kombinasjoner av arbeid og uføretrygd, avgangsår, overført/ny tilgang og varighet av AAP-mottak 2010-2014
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
personer
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (prosent):
prosent
Referansetid
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
31.12.
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
avgangsår
Må velges *
kombinasjoner av arbeid og uføretrygd
overførte/nye tilganger
varighet
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

avgangsår
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

kombinasjoner av arbeid og uføretrygd

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
overførte/nye tilganger

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
varighet

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av arbeidsavklaringspenger er her definert som alle som begynte å motta arbeidsavklaringspenger i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Se også Om statistikken.
overførte/nye tilganger
Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger opphørte ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Mottakere av de opphørte ytelsene ble overført til arbeidsavklaringspenger, og omtales her som overførte. Alle andre, som ikke ble direkte overført fra opphørte ytelser, omtales som nye tilganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken