Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11128: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene, etter innvandringskategori/landbakgrunn og kjønn 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
18.07.2016
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene:
prosent
Referansetid
Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
innvandringskategori / landbakgrunn
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

innvandringskategori / landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sykemeldingsperioden strekker seg over femårsperioden forut for utfallet som denne tabellen viser. Utfallet måles i perioden som angis i tabell (for eksempel, for perioden 2006-2010 er sykemeldingsperioden 2001-2005, mens utfallet i tabellen måles i perioden 2006-2010). Se også 'Om statistikken'.
Tall ble rettet 18. juli 2016
innvandringskategori / landbakgrunn
Den øvrige befolkning
Den øvrig befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken