Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11125: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene, etter alder og kjønn 2006-2010 - 2009-2013

Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
18.07.2016 10:00
Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene:
prosent
Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sykemeldingsperioden strekker seg over femårsperioden forut for utfallet som denne tabellen viser. Utfallet måles i perioden som angis i tabell (for eksempel, for perioden 2006-2010 er sykemeldingsperioden 2001-2005, mens utfallet i tabellen måles i perioden 2006-2010). Se også 'Om statistikken'.