Bruk av IKT i husholdningene

11124: Hyppighet på internett- og PC-bruk siste 12 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2009 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 20 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
Brukt internett flere ganger daglig:
prosent
Brukt internett hver dag eller nesten hver dag:
prosent
Brukt internett ukentlig, men ikke hver dag:
prosent
Brukt internett mindre enn en gang i uken:
prosent
Brukt PC hver dag eller nesten hver dag:
prosent
Brukt PC ukentlig, men ikke hver dag:
prosent
Brukt PC mindre enn en gang i uken:
prosent
Referansetid
Brukt internett flere ganger daglig:
April/mai
Brukt internett hver dag eller nesten hver dag:
April/mai
Brukt internett ukentlig, men ikke hver dag:
April/mai
Brukt internett mindre enn en gang i uken:
April/mai
Brukt PC hver dag eller nesten hver dag:
April/mai
Brukt PC ukentlig, men ikke hver dag:
April/mai
Brukt PC mindre enn en gang i uken:
April/mai
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken