Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11124: Hyppighet på internett- og PC-bruk siste 12 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2009 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
Nazia Yousaf, Statistisk sentralbyrå
+47 48039917
22.09.2023 08:00
Brukt internett flere ganger daglig:
prosent
Brukt internett hver dag eller nesten hver dag:
prosent
Brukt internett ukentlig, men ikke hver dag:
prosent
Brukt internett mindre enn en gang i uken:
prosent
Brukt PC hver dag eller nesten hver dag:
prosent
Brukt PC ukentlig, men ikke hver dag:
prosent
Brukt PC mindre enn en gang i uken:
prosent
Brukt internett flere ganger daglig:
April/mai
Brukt internett hver dag eller nesten hver dag:
April/mai
Brukt internett ukentlig, men ikke hver dag:
April/mai
Brukt internett mindre enn en gang i uken:
April/mai
Brukt PC hver dag eller nesten hver dag:
April/mai
Brukt PC ukentlig, men ikke hver dag:
April/mai
Brukt PC mindre enn en gang i uken:
April/mai
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000