Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11115: Uføretrygdede som mottok sosialhjelp, etter år, kjønn og utdanningsnivå 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Uføretrygdede som også mottok sosialhjelp:
personer
Uføretrygdede som også mottok sosialhjelp (prosent):
prosent
Uføretrygdede som også mottok sosialhjelp i seks måneder eller mer:
personer
Uføretrygdede som også mottok sosialhjelp i seks måneder eller mer (prosent):
prosent
Referansetid
Uføretrygdede som også mottok sosialhjelp:
31.12.
Uføretrygdede som også mottok sosialhjelp (prosent):
31.12.
Uføretrygdede som også mottok sosialhjelp i seks måneder eller mer:
31.12.
Uføretrygdede som også mottok sosialhjelp i seks måneder eller mer (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
år i perioden
Må velges *
kjønn
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år i perioden
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken