Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

11110: Uføretrygdede med arbeid året etter, etter år, gradert/ikke-gradert, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år i perioden Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

gradert/ikke-gradert uføretrygd

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandringskategori/landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Uføretrygdede:
personer
Uføretrygdede med arbeid året etter (prosent):
prosent
Referansetid
Uføretrygdede:
31.12.
Uføretrygdede med arbeid året etter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».
innvandringskategori/landbakgrunn
Den øvrige befolkning
Den øvrig befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken