Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11108: Uføretrygdede med arbeid året etter, etter år, gradert/ikke-gradert uføretrygd, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Uføretrygdede:
personer
Uføretrygdede med arbeid året etter (prosent):
prosent
Referansetid
Uføretrygdede:
31.12.
Uføretrygdede med arbeid året etter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
år i perioden
Må velges *
gradert/ikke-gradert uføretrygd
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år i perioden
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

gradert/ikke-gradert uføretrygd

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».

Brukerveiledning for statistikkbanken