Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11107: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i fireårsperioden før, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Nye mottakere av uføretrygd:
personer
Nye mottakere av uføretrygd (prosent):
prosent
Referansetid
Nye mottakere av uføretrygd:
31.12.
Nye mottakere av uføretrygd (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
aktivitet
kjønn
innvandringskategori / landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

aktivitet

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
innvandringskategori / landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nye mottakere av uføretrygd er her alle som starter et nytt løpende mottak av uføretrygd, enten for første gang eller etter et tidligere avslutt mottak, og som var bosatte 1. januar i siste år i perioden.
Se Om statistikken for mer om og definisjon av aktivitetene.
I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».
innvandringskategori / landbakgrunn
Den øvrige befolkning
Den øvrig befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken