Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen

11105: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i de fire årene før i perioden før, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle, uansett aktivitet , Var langtidssykemeldt, hadde arbeid, mottok arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser , Hadde langvarig sykefravær, hadde arbeid, mottok ikke arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nye mottakere av uføretrygd er her alle som starter et nytt løpende mottak av uføretrygd, enten for første gang eller etter et tidligere avslutt mottak, og som var bosatte 1. januar i siste år i perioden. Se Om statistikken for mer om og definisjon av aktivitetene. I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».