Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11104: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser i årene før, år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Nye mottakere av uføretrygd:
personer
Nye mottakere av uføretrygd (prosent):
prosent
Referansetid
Nye mottakere av uføretrygd:
31.12.
Nye mottakere av uføretrygd (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
år i perioden
Må velges *
mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser
kjønn
innvandringskategori / landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år i perioden
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
innvandringskategori / landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nye mottakere av uføretrygd er her alle som starter et nytt løpende mottak av uføretrygd, enten for første gang eller etter et tidligere avslutt mottak, og som var bosatte 1. januar i siste år i perioden.
mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser
Mottok ikke arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser
Rehabiliteringsytelser er en samlebetegnelse for ytelsene som opphørte februar 2010 og ble erstattet av arbeidsavklaringspenger (rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uføre.
innvandringskategori / landbakgrunn
Den øvrige befolkning
Den øvrig befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken