Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

11104: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser i årene før, år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser

Totalt 3 Valgte

Søk

år i perioden Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandringskategori/landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 44 36
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Nye mottakere av uføretrygd:
personer
Nye mottakere av uføretrygd (prosent):
prosent
Referansetid
Nye mottakere av uføretrygd:
31.12.
Nye mottakere av uføretrygd (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nye mottakere av uføretrygd er her alle som starter et nytt løpende mottak av uføretrygd, enten for første gang eller etter et tidligere avslutt mottak, og som var bosatte 1. januar i siste år i perioden.
mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser
Mottok ikke arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser
Rehabiliteringsytelser er en samlebetegnelse for ytelsene som opphørte februar 2010 og ble erstattet av arbeidsavklaringspenger (rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uføre.
innvandringskategori/landbakgrunn
Den øvrige befolkning
Den øvrig befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken