Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen

11101: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i årene før, år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn 2006-2010 - 2009-2013

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
år i perioden
Må velges *
aktivitet
kjønn
innvandringskategori / landbakgrunn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år i perioden

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

aktivitet


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

innvandringskategori / landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nye mottakere av uføretrygd er her alle som starter et nytt løpende mottak av uføretrygd, enten for første gang eller etter et tidligere avslutt mottak, og som var bosatte 1. januar i siste år i perioden.
Se Om statistikken for mer om og definisjon av aktivitetene.
innvandringskategori / landbakgrunn
Den øvrige befolkning
Den øvrig befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken