Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11097: Mottakere av uføretrygd med avgang året etter, etter type avgang, år, kjønn og utdanningsnivå 2006-2010 - 2009-2013

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
20.01.2016 10:00
Mottakere av uføretrygd:
personer
Uføretrygdede med avgang i året etter:
personer
Uføretrygdede med avgang i året etter (prosent):
prosent
Uføretrygdede med avgang i året etter (ikke graderte) (prosent):
prosent
Mottakere av uføretrygd:
31.12.
Uføretrygdede med avgang i året etter:
31.12.
Uføretrygdede med avgang i året etter (prosent):
31.12.
Uføretrygdede med avgang i året etter (ikke graderte) (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mottakere av uføretrygd er her definert som alle som mottok uføretrygd i det angitte året, og som var bosatte 1. Januar i det året. Se også Om statistikken. Type avgang angir prioritert status etter avgang, der arbeid har høyest prioritet, fulgt av overgang til alderspensjon, død/utvandret og andre årsaker.

statistikkvariabel

Mottakere av uføretrygd

Kun de uføretrygdede med som sluttet å motta uføretrygd (avgang) kan fordeles etter type avgang; «Mottakere av uføretrygd» kan kun oppgis for totalen («Alle avganger»).