Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11096: Mottakere av uføretrygd med avgang året etter, etter type avgang, år, kjønn og alder 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av uføretrygd:
personer
Uføretrygdede med avgang i året etter:
personer
Uføretrygdede med avgang i året etter (prosent):
prosent
Uføretrygdede med avgang i året etter (ikke graderte) (prosent):
prosent
Referansetid
Mottakere av uføretrygd:
31.12.
Uføretrygdede med avgang i året etter:
31.12.
Uføretrygdede med avgang i året etter (prosent):
31.12.
Uføretrygdede med avgang i året etter (ikke graderte) (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
år i perioden
Må velges *
avgang
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år i perioden
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

avgang

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av uføretrygd er her definert som alle som mottok uføretrygd i det angitte året, og som var bosatte 1. Januar i det året. Se også Om statistikken.
Type avgang angir prioritert status etter avgang, der arbeid har høyest prioritet, fulgt av overgang til alderspensjon, død/utvandret og andre årsaker.
statistikkvariabel
Mottakere av uføretrygd
Kun de uføretrygdede med som sluttet å motta uføretrygd (avgang) kan fordeles etter type avgang; «Mottakere av uføretrygd» kan kun oppgis for totalen («Alle avganger»).
Uføretrygdede med avgang i året etter
Tallene er rettet 20. februar 2016.
Uføretrygdede med avgang i året etter (prosent)
Tallene er rettet 20. februar 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken