Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11074: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår og arbeid/ikke arbeid i året før referanseåret 2010-2014
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
personer
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (prosent):
prosent
Referansetid
Mottakere av arbeidsavklaringspenger:
31.12.
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
prioritert aktivitet siste år i perioden
Må velges *
avgangsår
Må velges *
arbeid/ikke arbeid
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

prioritert aktivitet siste år i perioden
Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

avgangsår
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

arbeid/ikke arbeid

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av arbeidsavklaringspenger er her definert som alle som begynte å motta arbeidsavklaringspenger i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Se også Om statistikken.
Prioritert aktivitet siste år i perioden: «I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».

Brukerveiledning for statistikkbanken