Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11067: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av økonomisk sosialhjelp:
personer
Mottakere av økonomisk sosialhjelp (prosent):
prosent
Referansetid
Mottakere av økonomisk sosialhjelp:
31.12.
Mottakere av økonomisk sosialhjelp (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
arbeids- og stønadssituasjon
Må velges *
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

arbeids- og stønadssituasjon
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0

alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av økonomisk sosialhjelp er her definert som alle som mottok sosialhjelp i minst en måned i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Antall år med sosialhjelp er antall kalenderår med mottak av sosialhjelp i minste en måned. Se også Om statistikken.
Arbeid og de individuelle ytelsene er ekskluderende, og andelene summers til 100%. Se også Om statistikken.
I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».
Arbeids- og stønadssituasjon: I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».

Brukerveiledning for statistikkbanken