Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11067: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden 2006-2010 - 2009-2013

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
20.01.2016 10:00
Mottakere av økonomisk sosialhjelp:
personer
Mottakere av økonomisk sosialhjelp (prosent):
prosent
Mottakere av økonomisk sosialhjelp:
31.12.
Mottakere av økonomisk sosialhjelp (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle, uansett sysselsetting/ytelser , Uføretrygd , Langtids sosialhjelpsmottakere ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mottakere av økonomisk sosialhjelp er her definert som alle som mottok sosialhjelp i minst en måned i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Antall år med sosialhjelp er antall kalenderår med mottak av sosialhjelp i minste en måned. Se også Om statistikken. Arbeid og de individuelle ytelsene er ekskluderende, og andelene summers til 100%. Se også Om statistikken. I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken». Arbeids- og stønadssituasjon: I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».