Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11058: Gjennomsnittlig beregnet arbeidstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter år i perioden og antall kalenderår med sosialhjelp i minst en måned (timer) 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig beregnet arbeidstid:
timer
Referansetid
Gjennomsnittlig beregnet arbeidstid:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
år i perioden
antall år med sosialhjelpsmottak
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år i perioden

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
antall år med sosialhjelpsmottak

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottakere av økonomisk sosialhjelp er her definert som alle som mottok sosialhjelp i minst en måned i løpet av det første året i perioden, som var 18-62 år ved inngangen til perioden og som var bosatte hvert år i perioden. Antall år med sosialhjelp er antall kalenderår med mottak av sosialhjelp i minste en måned. Se også Om statistikken.
Et normalt, heltids årsverk regnes ofte som 1950 timer.

Brukerveiledning for statistikkbanken