Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11028: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter alder, kjønn og arbeidstilknytning i femårsperioden etter 2006-2010 - 2009-2013
Sist endret
20.01.2016
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden:
personer
Langtidssykemelde i sykemeldingsperioden (prosent):
prosent
Referansetid
Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden:
31.12.
Langtidssykemelde i sykemeldingsperioden (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
alder
kjønn
arbeidstilknytning i utfallsperioden
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
arbeidstilknytning i utfallsperioden

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Arbeidstilknytning i utfallsperioden: I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken».
Langtidssykemeldte er de som har vært sammenhengende sykemeldt i 180 dager eller mer i løpet av sykemeldingsperioden. Sykemeldingsperioden er femårsperioden forut for perioden i tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken