Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen

11028: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter alder, kjønn og arbeidstilknytning i femårsperioden etter 2006-2010 - 2009-2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Arbeidstilknytning i utfallsperioden: I arbeid er definert ved at antall beregnede arbeidstimer i løpet av et år er over null. Dekker kun ansatte lønnstakere. Se også «Om statistikken». Langtidssykemeldte er de som har vært sammenhengende sykemeldt i 180 dager eller mer i løpet av sykemeldingsperioden. Sykemeldingsperioden er femårsperioden forut for perioden i tabellen.