Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
11027: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og arbeids- og stønadssituasjon fem år etter sykemeldingsperioden (prosent) 2010 - 2013
Sist endret
29.06.2016
Kontakt
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
ahe@ssb.no

Måleenhet
Langtidssykemelde i sykemeldingsperioden:
prosent
Referansetid
Langtidssykemelde i sykemeldingsperioden:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
arbeids- og stønadssituasjon
Må velges *
innvandringskategori / landbakgrunn
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

arbeids- og stønadssituasjon
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

innvandringskategori / landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De tre utfallene «I arbeid», «Arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser» og «Uføretrygd» er ikke gjensidig utelukkende. Det betyr at en og samme person kan ha flere av utfallene i løpet av samme kalenderår, enten samtidig eller etter hverandre. Prosentandelene vil derfor ikke summere til 100%.
Sykemeldingsperioden strekker seg over en femårsperiode som avsluttes fem år før utfallet som denne tabellen viser.
år
Tall ble rettet 29. juni 2016 kl. 10
innvandringskategori / landbakgrunn
Den øvrige befolkning
Den øvrig befolkning omfatter alle som ikke er innvandrere og ikke er norskfødte med to innvandrerforeldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken