Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11026: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter utdanningsnivå, kjønn og arbeids- og stønadssituasjon fem år etter sykemeldingsperioden (prosent) 2010 - 2013

Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
Arve Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 408
29.06.2016 10:00
Langtidssykemelde i sykemeldingsperioden:
prosent
Langtidssykemelde i sykemeldingsperioden:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De tre utfallene «I arbeid», «Arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser» og «Uføretrygd» er ikke gjensidig utelukkende. Det betyr at en og samme person kan ha flere av utfallene i løpet av samme kalenderår, enten samtidig eller etter hverandre. Prosentandelene vil derfor ikke summere til 100%. Sykemeldingsperioden strekker seg over en femårsperiode som avsluttes fem år før utfallet som denne tabellen viser.