Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

Til toppen

11020: Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, etter sektor 2002K1 - 2020K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002K1 , 2002K2 , 2002K3 ,

Valgt 1 av totalt 76

sektor

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

transaksjon

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Import av varer , Import av tjenester , - Eksport av varer ,

Valgt 0 av totalt 45

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Transaksjonstypen `MEMO: Sparing i 2005-priser' er fjernet 8.12.2016. Årstall finnes i statistikkbanktabell 10799.

sektor

Ikke-Finansielle foretak

Produkt- og næringssubsidier til ikke-finansielle foretak (sesongjustert) i 2. kvartal 2020 ble rettet 18. september 2020

transaksjon

+ Produkt- og næringssubsidier

Produkt- og næringssubsidier til ikke-finansielle foretak (sesongjustert) i 2. kvartal 2020 ble rettet 18. september 2020

Brukerveiledning for statistikkbanken