Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11020: Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, etter sektor 1999K1 - 2023K3

Nils Amdal, Statistisk sentralbyrå
+47 91149146
06.12.2023 08:00
Inntekter og utgifter. Ujustert (mill. kr):
mill. kr
Inntekter og utgifter. Sesongjustert (mill kr):
mill. kr
Sparerate (prosent):
prosent
Sparerate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Prosentvis endring fra samme periode året før:
prosent
Prosentvis endring fra foregående periode. Sesongjustert:
prosent
Inntekter og utgifter. Ujustert (mill. kr):
31.12.
Inntekter og utgifter. Sesongjustert (mill kr):
31.12.
Sparerate (prosent):
31.12.
Sparerate. Sesongjustert (prosent):
31.12.
Prosentvis endring fra samme periode året før:
31.12.
Prosentvis endring fra foregående periode. Sesongjustert:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999K1 , 1999K2 , 1999K3 ,

Valgt 1 av totalt 99

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Import av varer , Import av tjenester , - Eksport av varer ,

Valgt 0 av totalt 45

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årstall finnes i statistikkbanktabell 10799.