Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

11020: Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, etter sektor 2002K1 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

transaksjon Velg minst en verdi

Totalt 45 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 72 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.03.2020
Kontakt
Dior Kurta, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 608
ktd@ssb.no

Nils Amdal, Statistisk sentralbyrå
+47 91149146
nal@ssb.no

Måleenhet
Inntekter og utgifter. Ujustert (mill. kr):
mill. kr
Inntekter og utgifter. Sesongjustert (mill kr):
mill. kr
Sparerate (prosent):
prosent
Sparerate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Prosentvis endring fra samme periode året før:
prosent
Prosentvis endring fra foregående periode. Sesongjustert:
prosent
Referansetid
Inntekter og utgifter. Ujustert (mill. kr):
31.12.
Inntekter og utgifter. Sesongjustert (mill kr):
31.12.
Sparerate (prosent):
31.12.
Sparerate. Sesongjustert (prosent):
31.12.
Prosentvis endring fra samme periode året før:
31.12.
Prosentvis endring fra foregående periode. Sesongjustert:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Transaksjonstypen `MEMO: Sparing i 2005-priser' er fjernet 8.12.2016. Årstall finnes i statistikkbanktabell 10799.

Brukerveiledning for statistikkbanken