Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

Til toppen
11020: Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, etter sektor 2002K1 - 2020K2
Sist endret
18.09.2020
Kontakt
Dior Kurta, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 608
ktd@ssb.no

Nils Amdal, Statistisk sentralbyrå
+47 91149146
nal@ssb.no

Måleenhet
Inntekter og utgifter. Ujustert (mill. kr):
mill. kr
Inntekter og utgifter. Sesongjustert (mill kr):
mill. kr
Sparerate (prosent):
prosent
Sparerate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Prosentvis endring fra samme periode året før:
prosent
Prosentvis endring fra foregående periode. Sesongjustert:
prosent
Referansetid
Inntekter og utgifter. Ujustert (mill. kr):
31.12.
Inntekter og utgifter. Sesongjustert (mill kr):
31.12.
Sparerate (prosent):
31.12.
Sparerate. Sesongjustert (prosent):
31.12.
Prosentvis endring fra samme periode året før:
31.12.
Prosentvis endring fra foregående periode. Sesongjustert:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
sektor
Må velges *
transaksjon
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 74 Valgte 1

sektor
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

transaksjon
Må velges *

Totalt 45 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Transaksjonstypen `MEMO: Sparing i 2005-priser' er fjernet 8.12.2016. Årstall finnes i statistikkbanktabell 10799.
sektor
Ikke-Finansielle foretak
Produkt- og næringssubsidier til ikke-finansielle foretak (sesongjustert) i 2. kvartal 2020 har blitt korrigert 18. september 2020.
transaksjon
+ Produkt- og næringssubsidier
Produkt- og næringssubsidier til ikke-finansielle foretak (sesongjustert) i 2. kvartal 2020 har blitt korrigert 18. september 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken