Renter i banker og kredittforetak

11019: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Totaltelling (prosent) 2013K4 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

innskuddstype

Totalt 4 Valgte

Søk

sektor

Totalt 5 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.05.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Renter på innskudd:
prosent
Referansetid
Renter på innskudd:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra april 2015 er innskudd fordelt på ikke-bundne og bundne innskudd. Avsluttet tabell 07222 har data for renter på totale innskudd tilbake til 1979 og renter på innskudd på transaksjonskonti og andre innskudd fra 2. kvartal 2001 til 1. kvartal 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken