Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
11019: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Totaltelling (prosent) 2013K4 - 2020K2
Sist endret
14.08.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Renter på innskudd:
prosent
Referansetid
Renter på innskudd:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
innskuddstype
sektor
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 27 Valgte 1

innskuddstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
sektor

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra april 2015 er innskudd fordelt på ikke-bundne og bundne innskudd. Avsluttet tabell 07222 har data for renter på totale innskudd tilbake til 1979 og renter på innskudd på transaksjonskonti og andre innskudd fra 2. kvartal 2001 til 1. kvartal 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken