Renter i banker og kredittforetak

11018: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

innskuddstype

Totalt 4 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 78 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Renter på innskudd:
prosent
Referansetid
Renter på innskudd:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra april 2015 er totale innskudd fordelt på ikke-bundne og bundne innskudd. Data for innskudd på transaksjonskonti og andre innskudd finnes i avsluttet tabell 10747.

Brukerveiledning for statistikkbanken